ALTERNATÍVNA MEDICÍNA
MVDr. Alena Zatlukalová - biorezonancia - Košice
     Acucomb AC / V2
EAV meranie
Ďalej u nás vykonávajú svoju činnosť aj iní externí lekári na Slovensku aj v Čechách - kde, prevádzkujú poradňu odborného týmu.
Nataša Petrášová - ALTERNATÍVNA MEDICÍNA, Kozmetické štúdio, Bukovčana 24, 971 01 Prievidza
DIAGNOSTIKA TESTY-EAV-BIOMEDICÍNA NÁŠ TÝM KONTAKT NÁŠ TÝM
ALTERNATÍVNA MEDICÍNA
MVDr. Alena Zatlukalová - biorezonancia - Košice
     Acucomb AC / V2
EAV meranie
Ďalej u nás vykonávajú svoju činnosť aj iní externí lekári na Slovensku aj v Čechách - kde, prevádzkujú poradňu odborného týmu.
Nataša Petrášová - ALTERNATÍVNA MEDICÍNA, Kozmetické štúdio, Bukovčana 24, 971 01 Prievidza
MENU